Ausstellungen
A QUATTRO MANI E IN DUE TEMPI

from 27.10.1995 to 18.11.1995

Maria Theresia Litschauer, Elisabeth Wörndl, Nikolaus Korab, Andreas Dworak, Lydia Neudeck