1983

Bilder

Jahrgang: 1983,

BILDER Nr.
April:
ERÖFFNUNGSAUSSTELLUNG
Neue Fotografie aus Wien
(Fotobuch Nr.2)
Rolf Aigner (A) / Christine Backenstrass (F) / Renate Bertlmann (A) / Eva Choung-Fux (A) / Linda Christanell (A) / Georg Dauth (A) / Mischa Erben (A) / Johannes Faber (A) / Brigitta Fritz (A) / Robert F. Hammerstiel (A) / Bodo Hell (A) / Birgit Jürgenssen, (A) / Margherita Krischanitz - Spiluttini (A) / Karin Mack (A) / Hans Mayr (A) / Ingrid Molnar (A) / Michaela Moscouw (A) / Kurt Neubauer (A) / Margot Pilz (A) / Pierre Schrammel (A) / Gudrun Stockinger (A) / Evelyn Tambour (A) / Susanne Taschner (A) / Lisl Ujvari (A) / Christian Wachter (A) / Josef Wais (A) / Jana Wisniewski (A)


Juni:
BERLIN (WEST) 81
Fotografien der Studenten der HS f. angewandte Kunst in Wien
Brigitta Fritz (A) / Eva Choung-Fux (A) / Inge Graf (A) / Susanne Gamauf (A) / Robert F. Hammerstiel (A) / Susanne Korab (A) / Hans Mayr (A) / Josef Ramarseder (A) / Daniel Sandner (A) / Eva Schlegel (A) / Paul Thuile (I)

ANETTE RIPAR


Juli:
ROBERT ZAHORNICKY (A)
Consens Plakate

52 JUNGE DEUTSCHE FOTOGRAFEN


August:
NIKOLAUS KORAB (A) / GÜNTHER SELICHAR (A)


September:
PIERRE SCHRAMMEL (A)


Oktober:
GEORG DAUTH (A)


November:
MICHAELA MOSCOUW & JOSEPH WAIS & MISCHA ERBEN (A)